Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nás

Cíle:

Individuální vzdělávací plány (přihlížejí ke schopnostem, nadání a potřebám jednotlivých dětí / žáků)
Inkluze žáků se zdravotním postižením i mimořádně nadaných
Partnerství s rodinou - Smlouva o spolupráci ŠKOLA – RODINA - ŽÁK / DÍTĚ
Projekty- cílené plánování učiva umožňuje prolínání jednotlivých učebních předmětů a vede děti / žáky ke zkoumání a samostatnému získávání vědomostí
Změny - jejich přijetí umožňuje přizpůsobit se a zvládat životní i společenské proměny snadněji
Centra aktivit (slouží k rozvoji různých typů inteligence - učení H.Gardnera)

Nabízíme další obecně prospěšné služby:

- výchovu a vzdělání dětí, mládeže i dospělých
- integraci a poskytování speciálně-pedagogické a psychologické péče
- organizaci kurzů pro rodiče i veřejnost
- zájmové aktivity, výstavy
- stravování dětí

Celý prostor tříd je rozčleněn do Center aktivit odpovídajících učení o typech inteligence H. Gardnera. Při činnostech v centrech se postupně děti naučí pracovat v týmu, respektovat stanovená pravidla, která vedou ke kamarádství a přátelství. Dovedou požádat o pomoc a ocenit spolupráci druhých. Každé dítě má sestaven ve spolupráci s rodiči individuální vzdělávací plán a jeho pravidelné kontroly vedou  ke splnění stanovených výchovných a vzdělávacích cílů. Pozitivní přístup k životu je ovlivněn vedením k tvořivosti, samostatnosti, nezávislosti, respektování přání a názoru spolužáků, úctě k dospělým.

Třídy jsou vybaveny encyklopediemi i dalšími moderními pomůckami (interaktivní tabule, flipcharty, počítače…) Dětem je nabízeno rozvíjení schopností v ZÁJMOVÝCH ČINNOSTECH, které organizuje školní družina. Učitelé při hodnocení zdůrazňují, pozitivní stránky, kvalitu a výjimečnost  a svoje žáky hodnotí slovně (1. – 4. třída), od 5. třídy pak hodnotí známkami. Pedagogičtí zaměstnanci projevují dětem a žákům svůj zájem a lásku, která je jim opětována.


PŘIJĎTE MEZI NÁS, JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI !