Jdi na obsah Jdi na menu
 


Financování školy

Základní škola a Mateřská škola Pramínek je obecně prospěšná společnost, která je určena zákonem č. 231/2010 Sb.

Škola je zařazena v síti škol MŠMT a může uplatňovat nárok na státní dotace. Státní dotace jsou kalkulované na počet 25-30 dětí ve třídě a větší počet tříd. ZŠ Pramínek má v jedné třídě obvykle kolem 20 dětí a jednu třídu v ročníku. Z toho důvodu nelze školu financovat pouze ze státních příspěvků, ale podílejí se na financování jejího provozu i rodiče. Od 1. 9. 2018 je mezi Základní školou a Mateřskou školou Pramínek, o.p.s. uzavřená nová nájemní smlouva na dobu 10 let a za pronájem budov a zahrad je stanovené nájemné.  Z tohoto důvodu bylo od 1. 9. 2018 školné zvýšeno.

 

Zdroje našich příjmů

 • ze státního rozpočtu (normativní příspěvky podle počtu žáků)
 • ze školného 
 • z dalších zdrojů (sponzorské dary, granty, projekty vyhlášené MŠMT, EU)
Výše školného
 • základní škola (bez stravy): od 1. 9. 2018 2 240,- Kč/měsíc
 • mateřská škola pracoviště Heyrovského 11 (bez stravy):  od 1. 9. 2018 2 240,- Kč/měsíc
 • mateřská škola pracoviště Čihadla 1 (bez stravy): od 1. 9. 2018 3 900,- Kč/měsíc
 • dětská skupina Žabka (včetně stravy):  od 1. 9. 2018 4 800,- Kč/měsíc

 

Na co je potřebujeme

 • kvalitní učitele a pracovníky ► MZDY
 • útulné prostředí tříd ► NÁKLADY NA OPRAVY
 • nábytek a pomůcky ► POŘIZOVACÍ NÁKLADY
 • pronájem budov a zahrad NÁJEMNÉ 
 • nižší počet žáků ve třídách DOROVNÁNÍ NORMATIVU